Nyhetsarkiv

Ny tjänst för försäljning av rapporter och böcker i pdf-format

2018-08-23

Idag lanserar Conlogic en ny tjänst som innebär att vi erbjuder möjligheten att köpa läroboken Transportlogistik och miljö direkt via vår hemsida. Leverans sker i pdf-format samtidigt som en faktura genereras och skickas till mottagaren. I boken anges i en vattenstämpel beställarens namn för att undvika illegalt mångfaldigande. Beställ boken här

Källa: Conlogic

Utsläppstak för koldioxid avseende tunga lastbilar

2018-05-18

Lastbilar och bussar står för ungefär en fjärdedel av vägtransporternas samlade koldioxidutsläpp, vilket motsvarar ungefär 6 % av EU:s totala CO2-utsläpp. För att reducera dessa utsläpp föreslog EU-kommissionen den 17 maj 2018 en koldioxidstandard för tunga fordon. Baserat på en typisk lastbil 2019 är målsättningen att nya lastbilar genom främst energieffektivisering ska: reducera CO2-utsläpp med […]

Källa: EU-kommissionen

Perspektiv på ett globalt införande av biodrivmedel

2018-03-19

För närvarande håller vi på att sammanställa bästa kända kunskaper om biodrivmedel. Arbetet är mödosamt samt under konstant förändring. Målet är att producera en tillförlitlig och enkelt beskriven sammanställning. Redovisningen kommer i sinom tid men behöver fortsatt några veckors arbete. Sammanställningen kommer även att behöva löpande uppdateringar framöver. Till dess att sammanställningen är färdigställd, delar vi gärna […]

Källa: SPBI Branschfakta 2017

Checklista för efterlevnad av Avfallsförordningen

2018-02-21

En kortare checklista, 10 B för efterlevnad av Avfallsförordningen har nu adderats  till rutin 10 som stödjande information på detta område.

Källa: Conlogic

Checklista för miljöbedömning

2018-02-19

En kortare checklista för uppdaterad miljöbedömning enligt kapitel 6 i Miljöbalken kompletterar nu senaste uppdateringen kring detta område för rutin 23.

Källa: Conlogic

Konsekvenser av nya 6 kapitlet i miljöbalken

2018-02-05

Eventuell påverkan sker för företag där Rutin 23 tillämpas och verksamheten ska genomföra en förändring av verksamheten med risk för betydande miljöpåverkan. Sammantaget ska förändringen förtydliga krav bedömningar som fordras i olika miljöbedömningsprocesser. Praktiskt leder dessa inte till några större skillnader då den nya förordningen får nya bestämmelser som redan innan framgick av tidigare förordningens […]

Källa: Conlogic

Förnyade förnybarhetsdirektivets påverkan på biodrivmedel

2018-02-02

Inom EU finns ett utbrett synsätt att biodrivmedel som baseras på grödor riskerar att konkurera med produktion av livsmedel samt driver fram ett högre råvarupris som i sin tur leder till odling av bland annat oljepalm (palmolja) med tillhörande avskogning för att bereda mark för dessa plantager. I Sverige och för den delen Central- och […]

Källa: Conlogic

Redovisningskrav på lastbilars bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

2018-01-29

Det Europeiska parlamanetets miljökommitté godkänner ett utkast till kommande lagstiftning som ska göra det möjligt att redovisa bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid från lastbilar och bussar. Målet är att göra dessa data mer allmänt tillgängliga baserat på  Vectomodellen. Läs mer. EU-kommissionen förväntas presentera utkast till gällande lagstiftning senare detta år. Läs nuvarande utkast

Källa: Conlogic

Ett av tio fartyg bryter mot svaveldirektivet

2017-11-13

Genom optiska mätningar som utförts av Chalmers avseende fartyg i svenska och danska farvatten  framkommer att cirka 90 procent av alla fartyg efterlever EU:s strängare svaveldirektiv från 2015. Direktivet innebär att svavelinnehållet i bränslet inte får vara högre än 0,1 viktsprocent eller att utsläppen av svaveldioxid reduceras till motsvarande mängd genom skrubberteknik för att eliminera […]

Källa: Chalmers

Rapportsammanfattning – Biobränslens påverkan på matförsörjningen

2017-10-03

EU:s direktiv för biobränslen som lanserades 2003 möjliggör produktion av etanol genom fermentering av spannmål och socker samt biodiesel genom transesterfiering av vegetabiliska oljor. Biobränslen utgör en väsentlig del av EU:s ambitioner att minska transporternas utsläpp av koldioxid. Farhågor har dock rests kring risken att användandet av råvaror för matproduktion går till bränsle kan öka […]

Källa: Transport & Environment

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.