Bindande utsläppsmål för tunga fordon i EU

Den 18 oktober röstade “Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)” i Europaparlamentet för nya bindande CO2-reduktionsmål för tunga fordon. Koldioxidutsläpp från tunga fordon står för 25 % av vägtransporternas utsläpp och 6 % av EU:s totala utsläpp av koldioxid. Utan åtgärder förväntas denna andel öka. Förslaget röstades igenom.

Källa: Europaparlamentet

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: