Våra vänner

Nätverket för transporter och miljön

Ett ideelt icke vinstdrivande nätverk för mer hållbara transporter

Ocean sky

Ett företag som utvecklar mer hållbara luftburna transporter

Purple Ivy

Samarbetspartner  samt även med ett flertal andra konsulter inom hållbarhetsområdet.

 

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: