Vänner

Nätverket för transporter och miljön

Ett ideelt icke vinstdrivande nätverk för mer hållbara transporter

Purple Ivy

Samarbetspartner  samt även med ett flertal andra konsulter inom hållbarhetsområdet.

 

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder. Att samverka i en kontinuerlig och nära dialog med våra kunder är därmed nyckeln till framgång.

Conlogic erbjuder två typer av tjänster: