Elektrifierade semitrailer sparar bränsle

Sedan några tillbaka har möjligheten och nyttan med att inkludera en separat elmotor och batterier på semitrailers som stöd till dragbilens motor diskuterats. Preliminära studier visade på 10-15 % minskad dieselförbrukning. Nu när dessa fordon börjar finnas på marknaden och testas av transportörer kommer mer testresultat. En transportköpare i södra Tyskland vittnade om besparingar runt 10 %. DB Schenker som nyligen genomförde en test i Frankrike i samarbete med Trailer Dynamics och Krone Commercial Vehicle Group kunde påvisa bränslebesparingar mellan 24 och 55 %! Semitrailern är utrustade med en oberoende elmotor som försörjs med el från batterier på 300, 450 eller 600 kWh, beroende på räckviddsbehov. Klimatnyttan måste bedömas från fall till fall beroende på elens ursprung. Oavsett detta innebär den stora besparingen samt lösningens kompabilitet med existerande transportsystem att den säkerligen kommer att få ett stort genomslag.

Källa: Conlogic och DB Schenker

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: