Företaget

Conlogic är ett aktiebolag med tre verksamhetsområden.

Affärsidé

Vi utvecklar, producerar samt säljer tjänster och produkter för våra kunder inom våra verksamhetsområden. Genom att lyssna på kundernas behov kan vi erbjuda rätt tjänster och produkter samt hålla vad vi lovar.

Policy för hållbar utveckling

Vårt mål är att:

  • Kundorienterat och med utgångspunkt från våra betydande aspekter inom säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomföra förebyggande arbete och ständiga förbättringar genom ett aktivt samarbete med våra kunder, leverantörer och andra viktiga externa parter.
  • Efterleva gällande lagstiftning och andra krav som berör verksamheten.
  • Fastställa och följa upp mål och aktiviteter i vår verksamhetsstyrning för att nå ständig förbättring.

Fastställd 2003-12-01

Verksamhetsstyrning

Vår egen verksamhetsledning sker inom ramen för vår egen Internettjänst som erbjuds våra kunder. I denna ingår fastställande av betydande verksamhetsaspekter, fastställande av mål samt uppföljning.

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: