Företaget

Conlogic är ett aktiebolag med tre verksamhetsområden.

Affärsidé

Vi utvecklar, producerar samt säljer tjänster och produkter för våra kunder inom våra verksamhetsområden. Genom att lyssna på kundernas behov kan vi erbjuda rätt tjänster och produkter samt hålla vad vi lovar.

Policy för hållbar utveckling

Vårt mål är att:

  • Kundorienterat och med utgångspunkt från våra betydande aspekter inom säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomföra förebyggande arbete och ständiga förbättringar genom ett aktivt samarbete med våra kunder, leverantörer och andra viktiga externa parter.
  • Efterleva gällande lagstiftning och andra krav som berör verksamheten.
  • Fastställa och följa upp mål och aktiviteter i vår verksamhetsstyrning för att nå ständig förbättring.

Fastställd 2003-12-01

Verksamhetsstyrning

Vår egen verksamhetsledning sker inom ramen för vår egen Internettjänst som erbjuds våra kunder. I denna ingår fastställande av betydande verksamhetsaspekter, fastställande av mål samt uppföljning.

Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder. Att samverka i en kontinuerlig och nära dialog med våra kunder är därmed nyckeln till framgång.

Conlogic erbjuder två typer av tjänster: