Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 17 april 2023
Gäller från 17 april 2023

Denna integritetspolicy beskriver policyerna för Conlogic AB, Timmermansgatan 18, Stockholm 118 55, Sverige, e-post: info@conlogic.se, telefon: 08 640 01 65 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår hemsida ( https://www.conlogic.se ) (”Tjänsten”). Genom att gå in på eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen gå inte in på eller använd Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan att i förväg meddela dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn för tjänsten. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras för Tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig till följande ändamål:

  • Hantera bokbeställningar

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke. Vi kommer att använda din information endast när vi fått ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål för vilket/vilka vi fått ditt tillstånd om inte gällande lagstiftning säger något annat.

Hur vi delar din information

Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att begära ditt samtycke, förutom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  • Statistik
    Vi kräver att sådana tredje parter använder den personliga information vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla det nämnda syftet. Vi kan också lämna ut din personliga information för följande ändamål: (1) för att uppfylla tillämplig lag, reglering, domstolsbeslut eller annan rättslig process, (2) för att genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av Tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

Dina rättigheter

Beroende på tillämplig lagstiftning kan du ha rätt att få tillgång till och rätta till eller radera dina personuppgifter, eller ta emot en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina data, be oss att dela (överföra) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka samtycke som du har lämnat oss för att behandla dina data, rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lagstiftning. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@conlogic.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den erforderliga personliga informationen eller återkallar samtycket att behandla densamma för de erforderliga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information begärdes.

Cookies Etc.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa, vänligen se vår Cookiepolicy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information som är under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och därför kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du skickar till oss och du gör det på egen risk.

Klagomål / Dataskyddsombud

Om du har frågor kring behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss, kan du skicka ett e-postmeddelande till vår Klagomålsansvarig på Conlogic AB, Timmermansgatan 18, e-post: info@conlogic.se. Vi kommer att ta itu med din förfrågan enligt tillämplig lagstiftning.

Nyheter och analyser

Eliminerar vätgasdrivna lastbilar behovet av elvägar?

Med vetskap om de stora lastbilstillverkarnas stora ansträngningar att elektrifiera sina drivlinor tar den tekniska utvecklingen för klimatomställning stora steg framåt. Elförsörjning från batteri verkar utgöra det huvudsakliga utvecklingsspåret. Sedan ett par år verkar även vätgas och bränslecell kunna bli ett alternativ för elförsörjning till lastbilars elmotorer...

Källa: Conlogic

Elektrifierade semitrailer sparar bränsle

Sedan några tillbaka har möjligheten och nyttan med att inkludera en separat elmotor och batterier på semitrailers som stöd till dragbilens motor diskuterats...

Källa: Conlogic och DB Schenker

Snabba eldrivna godståg

I Kina har världens snabbaste godståg nyligen visats upp. Tågtillverkaren CRRC i Tangshan har utvecklat ett aerodynamiskt utformat tåg som når hastigheter nära 350 km/h. Tidigare rekordet på 180 km/h för ett godståg hölls av Mercitalia i Italien. Av CRRC-tågets totala yta kan 85% lastas med gods. CRRC-tåget inkluderar åtta vagnar och 2,9 meters breda […]

Källa: Jarnvagsnyheter.se och Conlogic