Nyheter och analyser

Scania testar eldrift med elförsörjning från bränslecell och vätgas

Tillsammans med Renova utvecklar Scania en eldriven lastbil som försörjs med el från bränsleceller som drivs med väte. Projektet sker i samverkan med KTH och Energimyndigheten. Scania utvecklar samtidigt fyra distributionsfordon norska livsmedelsgrossisten Asko med en räckvidd på 500 km med samma teknik. Läs mer

Källa: Ny Teknik

Brist på kobolt hindrar utvecklingen av elbilar

En ny rapport från EU-kommissionen påtalar den brist på kobolt som uppstår som en konsekvens av ett ökat intresse för litiumbatterier på grund av allt fler eldrivna bilar. Enligt rapporten kommer den globala efterfrågan överstiga tillgången redan 2020 med 8 000 ton. Underskottet kommer sedan fortsätta växa till 64 000 ton fram till 2030. Läs […]

Källa: JRC

Bindande utsläppsmål för tunga fordon i EU

Den 18 oktober röstade “Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)” i Europaparlamentet för nya bindande CO2-reduktionsmål för tunga fordon. Koldioxidutsläpp från tunga fordon står för 25 % av vägtransporternas utsläpp och 6 % av EU:s totala utsläpp av koldioxid. Utan åtgärder förväntas denna andel öka. Förslaget röstades igenom.

Källa: Europaparlamentet

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom:

Elektrisk golfbil för helgens transporter under solcellsladdning i veckan
Nollemissionsfordon i San Fransisco (emissioner på annan plats)
Elektrisk lastbil för stadsdistribution i Holland
Eldrift är en av många lösningar för hållbara transporter
Elcykel för lokaldistribution
Framtidens tankning ges en ny innebörd
Godsfärja till öar i Stockholms skärgård
Hemdistribution av mat till öarna i Stockholms skärgård
Äldre amerikansk lastbil
Oljefartyg för Östersjön med maximal storlek med högsta säkerhetsklass och isbrytaregenskaper.
Elbil för lokala ö-transporter
Klassisk bensinpump
Fyrar för navigationsstöd inomskärs
Isar i nordliga farvatten, en utmaning för sjöfart och fritidsbåtar
Ombyggt östtyskt växlingslok
Oväntade trafikfaror
Reachstacker och 40 fots containers
Bulklastbil
Vattentorn för ånglokens vattenförsörjning
Inlandshamn utanför Berlin
Lossning av lastbil med lastväxlare
Tyskt växelingslok
Kollastningsramp för ånglok
Självkörande taxi vid ITS I Köpenhamn, en blick in i framtiden