Nyheter och analyser

Bindande utsläppsmål för tunga fordon i EU

Den 18 oktober röstade “Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)” i Europaparlamentet för nya bindande CO2-reduktionsmål för tunga fordon. Koldioxidutsläpp från tunga fordon står för 25 % av vägtransporternas utsläpp och 6 % av EU:s totala utsläpp av koldioxid. Utan åtgärder förväntas denna andel öka. Förslaget röstades igenom.

Källa: Europaparlamentet

Volvo lanserar ett elektriskt självkörande dragfordon

Nyligen presenterade Volvo sin nya produkt Vera, en självkörande och uppkopplad elektrisk dragbil. Dess tillämpning är tänkt för logistikcentra där transporter av enhetliga lastbärare sker ofta och på korta avstånd. Fordonen kan lokalisera sin position på centimetern när, analysera vad som händer i trafiken runt omkring och därefter respondera med hög precision. Varje fordon färdas […]

Källa: Volvo

Utredning för effektivare och mer klimatsmarta transporter i Sverige

Sveriges regering har beslutat om tre uppdrag för att skapa effektivare och klimatsmartare godstransporter. Regeringen vill utreda var och om längre lastbilar bör tillåtas och hur man kan öka antalet tunga fordon som kan köras på fossilfria drivmedel. Dessutom se över hur intermodala godstransporter med sjöfart och järnväg kan främjas. Läs mer

Källa: Sveriges Regering

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom:

Elektrisk golfbil för helgens transporter under solcellsladdning i veckan
Nollemissionsfordon i San Fransisco (emissioner på annan plats)
Elektrisk lastbil för stadsdistribution i Holland
Eldrift är en av många lösningar för hållbara transporter
Elcykel för lokaldistribution
Framtidens tankning ges en ny innebörd
Godsfärja till öar i Stockholms skärgård
Hemdistribution av mat till öarna i Stockholms skärgård
Äldre amerikansk lastbil
Oljefartyg för Östersjön med maximal storlek med högsta säkerhetsklass och isbrytaregenskaper.
Elbil för lokala ö-transporter
Klassisk bensinpump
Fyrar för navigationsstöd inomskärs
Isar i nordliga farvatten, en utmaning för sjöfart och fritidsbåtar
Ombyggt östtyskt växlingslok
Oväntade trafikfaror
Reachstacker och 40 fots containers
Bulklastbil
Vattentorn för ånglokens vattenförsörjning
Inlandshamn utanför Berlin
Lossning av lastbil med lastväxlare
Tyskt växelingslok
Kollastningsramp för ånglok
Självkörande taxi vid ITS I Köpenhamn, en blick in i framtiden