Nyheter och analyser

Rapportsammanfattning – Biobränslens påverkan på matförsörjningen

EU:s direktiv för biobränslen som lanserades 2003 möjliggör produktion av etanol genom fermentering av spannmål och socker samt biodiesel genom transesterfiering av vegetabiliska oljor. Biobränslen utgör en väsentlig del av EU:s ambitioner att minska transporternas utsläpp av koldioxid. Farhågor har dock rests kring risken att användandet av råvaror för matproduktion går till bränsle kan öka […]

Källa: Transport & Environment

Laguppdatering

Sammanställningen av rutiner och svensk lagstiftning är nu uppdaterad. Ändringar redovisas i förändringslog.

Källa: Conlogic

Program för minskade CO2-utsläpp från sjöfarten lanseras

Den europeiska maritima säkerhetsorganet (EMSA) annonserar att de nu lanserar ett MRV-system (monitoring, reporting and verification) som syftar till att stödja minskade utsläpp inom EUs sjöfart. MRV-systemet är tillgängligt från och med den 7 augusti och utgör en av flera åtgärder som ska minska sjöfartens utsläpp av klimatgaser. Med systemet kan rederier som anlöper EUs […]

Källa: EMSA

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder. Att samverka i en kontinuerlig och nära dialog med våra kunder är därmed nyckeln till framgång.

Conlogic erbjuder två typer av tjänster:

Elektrisk golfbil för helgens transporter under solcellsladdning i veckan
Nollemissionsfordon i San Fransisco (emissioner på annan plats)
Elektrisk lastbil för stadsdistribution i Holland
Eldrift är en av många lösningar för hållbara transporter
Elcykel för lokaldistribution
Framtidens tankning ges en ny innebörd
Godsfärja till öar i Stockholms skärgård
Hemdistribution av mat till öarna i Stockholms skärgård
Äldre amerikansk lastbil
Oljefartyg för Östersjön med maximal storlek med högsta säkerhetsklass och isbrytaregenskaper.
Elbil för lokala ö-transporter
Klassisk bensinpump
Fyrar för navigationsstöd inomskärs
Isar i nordliga farvatten, en utmaning för sjöfart och fritidsbåtar
Ombyggt östtyskt växlingslok
Oväntade trafikfaror
Reachstacker och 40 fots containers
Bulklastbil
Vattentorn för ånglokens vattenförsörjning
Inlandshamn utanför Berlin
Lossning av lastbil med lastväxlare
Tyskt växelingslok
Kollastningsramp för ånglok