Nyheter och analyser

Snabba eldrivna godståg

I Kina har världens snabbaste godståg nyligen visats upp. Tågtillverkaren CRRC i Tangshan har utvecklat ett aerodynamiskt utformat tåg som når hastigheter nära 350 km/h. Tidigare rekordet på 180 km/h för ett godståg hölls av Mercitalia i Italien. Av CRRC-tågets totala yta kan 85% lastas med gods. CRRC-tåget inkluderar åtta vagnar och 2,9 meters breda […]

Källa: Jarnvagsnyheter.se och Conlogic

Internationella sjöfartens klimatmål

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Commitee, MEPC) nådde i den 20 november en överenskommelse om regler för minskning av växthusgasutsläppen på kort sikt från den internationella sjöfarten genom tekniska och operativa metoder. Reglerna ingår i MARPOL-konventionen för att uppnå målet i IMO:s preliminära västhusgasstrategi. Enligt den ska […]

Källa: Dagens Miljöteknik

Utvecklingen av EU:s mål för mobilitet och växthusgaser

2011 antog den Europeiska kommissionen sitt “transport white paper” med målsättningen att uppnå ett konkurrenskraftigt transportsystem som tillgodoser god mobilitet, eliminerar barriärer inom väsentliga områden samt stödjer tillväxt och fler arbetstillfällen. Samtidigt var målet att minska Europas beroende av importerad olja samt att transporternas utsläpp av växthusgaser skulle minska med 60 % till 2050. Målet […]

Källa: Conlogic

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom:

Elektrisk golfbil för helgens transporter under solcellsladdning i veckan
Nollemissionsfordon i San Fransisco (emissioner på annan plats)
Elektrisk lastbil för stadsdistribution i Holland
Eldrift är en av många lösningar för hållbara transporter
Elcykel för lokaldistribution
Framtidens tankning ges en ny innebörd
Godsfärja till öar i Stockholms skärgård
Hemdistribution av mat till öarna i Stockholms skärgård
Äldre amerikansk lastbil
Oljefartyg för Östersjön med maximal storlek med högsta säkerhetsklass och isbrytaregenskaper.
Elbil för lokala ö-transporter
Klassisk bensinpump
Fyrar för navigationsstöd inomskärs
Isar i nordliga farvatten, en utmaning för sjöfart och fritidsbåtar
Ombyggt östtyskt växlingslok
Oväntade trafikfaror
Reachstacker och 40 fots containers
Bulklastbil
Vattentorn för ånglokens vattenförsörjning
Inlandshamn utanför Berlin
Lossning av lastbil med lastväxlare
Tyskt växelingslok
Kollastningsramp för ånglok
Självkörande taxi vid ITS I Köpenhamn, en blick in i framtiden