Nyheter och analyser

Tillbaka på Conlogic

Sedan den 1 januari till den 6 september 2019 har Magnus Swahn varit anställd på Trafikverket för att leda Regeringsuppdraget Horisontella samarbeten och öppna data. Under samma period har Magnus även färdigställt FOI-projektet Verksamhetsbaserad godsdata. Delrapport för Regeringsuppdrag samt FOI-rapport finns tillgängliga enligt länkar nedan. Magnus har även bidragit i utvärderingen av sjöfartens ansökningar för Ekobonus […]

Källa: Conlogic

Nya utmaningar

Sedan den 1 januari är Magnus Swahn anställd på Trafikverket för att utreda möjligheter och hinder med ökad tillgång på mer operationella data för godstransporter med målsättningen att effektivisera och utveckla framtidens godstransportsystem. Utredningen sker inom ramen för ett regeringsuppdrag som den 31 maj 2019 ska redovisa ett betänkande hur detta ska kunna utvecklas. Tidsramen […]

Källa: Conlogic

Scania testar eldrift med elförsörjning från bränslecell och vätgas

Tillsammans med Renova utvecklar Scania en eldriven lastbil som försörjs med el från bränsleceller som drivs med väte. Projektet sker i samverkan med KTH och Energimyndigheten. Scania utvecklar samtidigt fyra distributionsfordon för norska livsmedelsgrossisten Asko med en räckvidd på 500 km baserat på denna teknik. Läs mer

Källa: Ny Teknik

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom:

Elektrisk golfbil för helgens transporter under solcellsladdning i veckan
Nollemissionsfordon i San Fransisco (emissioner på annan plats)
Elektrisk lastbil för stadsdistribution i Holland
Eldrift är en av många lösningar för hållbara transporter
Elcykel för lokaldistribution
Framtidens tankning ges en ny innebörd
Godsfärja till öar i Stockholms skärgård
Hemdistribution av mat till öarna i Stockholms skärgård
Äldre amerikansk lastbil
Oljefartyg för Östersjön med maximal storlek med högsta säkerhetsklass och isbrytaregenskaper.
Elbil för lokala ö-transporter
Klassisk bensinpump
Fyrar för navigationsstöd inomskärs
Isar i nordliga farvatten, en utmaning för sjöfart och fritidsbåtar
Ombyggt östtyskt växlingslok
Oväntade trafikfaror
Reachstacker och 40 fots containers
Bulklastbil
Vattentorn för ånglokens vattenförsörjning
Inlandshamn utanför Berlin
Lossning av lastbil med lastväxlare
Tyskt växelingslok
Kollastningsramp för ånglok
Självkörande taxi vid ITS I Köpenhamn, en blick in i framtiden