Nyheter och analyser

Perspektiv på ett globalt införande av biodrivmedel

För närvarande håller vi på att sammanställa bästa kända kunskaper om biodrivmedel. Arbetet är mödosamt samt under konstant förändring. Målet är att producera en tillförlitlig och enkelt beskriven sammanställning. Redovisningen kommer i sinom tid men behöver fortsatt några veckors arbete. Sammanställningen kommer även att behöva löpande uppdateringar framöver. Till dess att sammanställningen är färdigställd, delar vi gärna […]

Källa: SPBI Branschfakta 2017

Checklista för efterlevnad av Avfallsförordningen

En kortare checklista, 10 B för efterlevnad av Avfallsförordningen har nu adderats  till rutin 10 som stödjande information på detta område.

Källa: Conlogic

Checklista för miljöbedömning

En kortare checklista för uppdaterad miljöbedömning enligt kapitel 6 i Miljöbalken kompletterar nu senaste uppdateringen kring detta område för rutin 23.

Källa: Conlogic

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder. Att samverka i en kontinuerlig och nära dialog med våra kunder är därmed nyckeln till framgång.

Conlogic erbjuder två typer av tjänster:

Elektrisk golfbil för helgens transporter under solcellsladdning i veckan
Nollemissionsfordon i San Fransisco (emissioner på annan plats)
Elektrisk lastbil för stadsdistribution i Holland
Eldrift är en av många lösningar för hållbara transporter
Elcykel för lokaldistribution
Framtidens tankning ges en ny innebörd
Godsfärja till öar i Stockholms skärgård
Hemdistribution av mat till öarna i Stockholms skärgård
Äldre amerikansk lastbil
Oljefartyg för Östersjön med maximal storlek med högsta säkerhetsklass och isbrytaregenskaper.
Elbil för lokala ö-transporter
Klassisk bensinpump
Fyrar för navigationsstöd inomskärs
Isar i nordliga farvatten, en utmaning för sjöfart och fritidsbåtar
Ombyggt östtyskt växlingslok
Oväntade trafikfaror
Reachstacker och 40 fots containers
Bulklastbil
Vattentorn för ånglokens vattenförsörjning
Inlandshamn utanför Berlin
Lossning av lastbil med lastväxlare
Tyskt växelingslok
Kollastningsramp för ånglok