Medarbetare

Magnus Swahn

Tidigare mångårig erfarenhet är från ASG samt Green Cargo. Magnus har arbetat brett inom transportlogistikområdet med bland annat IT-frågor, marknad, produktion, miljö, kvalitet och säkerhet, vilket kan sammanfattas med hållbar logistik.

Områden:
– Sustainability Management
– Sustainable Logistics Management
– Survey Services


Thomas Näreskog

Mångårig erfarenhet av IT-stöd för transportföretag.

Områden:
– Sustainability Management
– Survey Services


Caroline Möller

Arbetar med uppdatering och utveckling av våra tjänster kring miljöjuridik för transportlogistik.

Områden:

– Sustainable Logistics Management


Rolf Söderlind

Tidigare erfarenhet är olika tjänster inom ASG, Svelast och senare Poståkeriet. På Poståkeriet arbetade Rolf som produktionschef och med stark koppling till leveranskvalitet och produktivitet. Rolf har 30 års erfarenhet från transportbranschen och känner väl till de möjligheter som finns inom transportverksamhet.

Områden:
– Sustainability Management
– Sustainable Logistics Management


Hans O Eriksson

Hans har tidigare varit VD på Poståkeriet, Svelast samt Cargo Center på Arlanda. Vidare har Hans arbetat på SJ och Swebus. Hans har en gedigen kunskap och erfarenhet av ledarskap och ledningssystem inom transportföretag, som på ledningsnivå kan utgöra värdefullt stöd vid förändringar i arbetssätt och rutiner.

Områden:
– Sustainability Management
– Sustainable Logistics Management


Caroline Eriksson (deltid)

Områden:
– Ekonomi

Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder. Att samverka i en kontinuerlig och nära dialog med våra kunder är därmed nyckeln till framgång.

Conlogic erbjuder två typer av tjänster: