Medarbetare

Magnus Swahn

Tidigare mångårig erfarenhet är från ASG samt Green Cargo. Magnus har arbetat brett inom transportlogistikområdet med bland annat IT-frågor, marknad, produktion, miljö, kvalitet och säkerhet, vilket kan sammanfattas med hållbar logistik.

Områden:
– Sustainability Management
– Sustainable Logistics Management
– Survey Services


Thomas Näreskog

Mångårig erfarenhet av IT-stöd för transportföretag.

Områden:
– Sustainability Management
– Survey Services


Caroline Möller

Arbetar med uppdatering och utveckling av våra tjänster kring miljöjuridik för transportlogistik.

Områden:

– Sustainable Logistics Management


 


Caroline Eriksson (deltid)

Områden:
– Ekonomi

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: