Nyhetsarkiv

Nya utmaningar

2019-01-03

Sedan den 1 januari är Magnus Swahn anställd på Trafikverket för att utreda möjligheter och hinder med ökad tillgång på mer operationella data för godstransporter med målsättningen att effektivisera och utveckla framtidens godstransportsystem. Utredningen sker inom ramen för ett regeringsuppdrag som den 31 maj 2019 ska redovisa ett betänkande hur detta ska kunna utvecklas. Tidsramen […]

Källa: Conlogic

Scania testar eldrift med elförsörjning från bränslecell och vätgas

2018-12-11

Tillsammans med Renova utvecklar Scania en eldriven lastbil som försörjs med el från bränsleceller som drivs med väte. Projektet sker i samverkan med KTH och Energimyndigheten. Scania utvecklar samtidigt fyra distributionsfordon för norska livsmedelsgrossisten Asko med en räckvidd på 500 km baserat på denna teknik. Läs mer

Källa: Ny Teknik

Brist på kobolt hindrar utvecklingen av elbilar

2018-11-22

En ny rapport från EU-kommissionen påtalar den brist på kobolt som uppstår som en konsekvens av ett ökat intresse för litiumbatterier på grund av allt fler eldrivna bilar. Enligt rapporten beräknas den globala efterfrågan av kobolt överstiga tillgången redan 2020 med 8 000 ton. Underskottet kommer sedan fortsätta växa till 64 000 ton fram till […]

Källa: JRC

Bindande utsläppsmål för tunga fordon i EU

2018-10-19

Den 18 oktober röstade “Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)” i Europaparlamentet för nya bindande CO2-reduktionsmål för tunga fordon. Koldioxidutsläpp från tunga fordon står för 25 % av vägtransporternas utsläpp och 6 % av EU:s totala utsläpp av koldioxid. Utan åtgärder förväntas denna andel öka. Förslaget röstades igenom.

Källa: Europaparlamentet

Volvo lanserar ett elektriskt självkörande dragfordon

2018-09-21

Nyligen presenterade Volvo sin nya produkt Vera, en självkörande och uppkopplad elektrisk dragbil. Dess tillämpning är tänkt för logistikcentra där transporter av enhetliga lastbärare sker ofta och på korta avstånd. Fordonen kan lokalisera sin position på centimetern när, analysera vad som händer i trafiken runt omkring och därefter respondera med hög precision. Varje fordon färdas […]

Källa: Volvo

Utredning för effektivare och mer klimatsmarta transporter i Sverige

2018-08-30

Sveriges regering har beslutat om tre uppdrag för att skapa effektivare och klimatsmartare godstransporter. Regeringen vill utreda var och om längre lastbilar bör tillåtas och hur man kan öka antalet tunga fordon som kan köras på fossilfria drivmedel. Dessutom se över hur intermodala godstransporter med sjöfart och järnväg kan främjas. Läs mer

Källa: Sveriges Regering

Ny tjänst för försäljning av rapporter och böcker i pdf-format

2018-08-23

Idag lanserar Conlogic en ny tjänst som innebär att vi erbjuder möjligheten att köpa läroboken Transportlogistik och miljö direkt via vår hemsida. Leverans sker i pdf-format samtidigt som en faktura genereras och skickas till mottagaren. I boken anges i en vattenstämpel beställarens namn för att undvika illegalt mångfaldigande. Beställ boken här

Källa: Conlogic

Utsläppstak för koldioxid avseende tunga lastbilar

2018-05-18

Lastbilar och bussar står för ungefär en fjärdedel av vägtransporternas samlade koldioxidutsläpp, vilket motsvarar ungefär 6 % av EU:s totala CO2-utsläpp. För att reducera dessa utsläpp föreslog EU-kommissionen den 17 maj 2018 en koldioxidstandard för tunga fordon. Baserat på en typisk lastbil 2019 är målsättningen att nya lastbilar genom främst energieffektivisering ska: reducera CO2-utsläpp med […]

Källa: EU-kommissionen

Perspektiv på ett globalt införande av biodrivmedel

2018-03-19

För närvarande håller vi på att sammanställa bästa kända kunskaper om biodrivmedel. Arbetet är mödosamt samt under konstant förändring. Målet är att producera en tillförlitlig och enkelt beskriven sammanställning. Redovisningen kommer i sinom tid men behöver fortsatt några veckors arbete. Sammanställningen kommer även att behöva löpande uppdateringar framöver. Till dess att sammanställningen är färdigställd, delar vi gärna […]

Källa: SPBI Branschfakta 2017

Checklista för efterlevnad av Avfallsförordningen

2018-02-21

En kortare checklista, 10 B för efterlevnad av Avfallsförordningen har nu adderats  till rutin 10 som stödjande information på detta område.

Källa: Conlogic

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.