Snabba eldrivna godståg

I Kina har världens snabbaste godståg nyligen visats upp. Tågtillverkaren CRRC i Tangshan har utvecklat ett aerodynamiskt utformat tåg som når hastigheter nära 350 km/h. Tidigare rekordet på 180 km/h för ett godståg hölls av Mercitalia i Italien. Av CRRC-tågets totala yta kan 85% lastas med gods.

CRRC-tåget inkluderar åtta vagnar och 2,9 meters breda lastdörrar för snabb lastning och lossning. Tåget är robust och ska klara av temperaturer från -25 grader till +40 grader Celsius. Med tågets fartkapacitet har det en räckvidd på 1500 km på fem timmar. Med Kinas enorma yta och transportavstånd kan tåget därmed påtagligt förbättra den inhemska varudistributionen.

I slutet av 2035 ska det rikstäckande järnvägsnätet i Kina totalt inkludera 200 000
km järnvägsspår varav ungefär 70 000 km är höghastighetsspår.

En utmaning för dessa tåg är att kinesisk el i huvudsak produceras med fossil energi med tillhörande utsläpp av växthusgaser. Genomsnittlig el i Kina släpper ut lite drygt 800 g/kWh medan el i EU28 i genomsnitt släpper ut knappa 400 g/kWh. I Sverige ger genomsnittlig produktion utsläpp på 38 g/kWh, men eftersom Trafikverket köper in produktionsspecificerad el är utsläppen omkring 10 g/kWh. Om Kina ställer om sin elproduktion mot mer förnybara energikällor kan stor klimatnytta för den inhemska varudistributionen uppnås.

Läs mer

Källa: Jarnvagsnyheter.se och Conlogic

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: