Checklista för efterlevnad av Avfallsförordningen


En kortare checklista, 10 B för efterlevnad av Avfallsförordningen har nu adderats  till rutin 10 som stödjande information på detta område.

Källa: Conlogic

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: