Utsläppstak för koldioxid avseende tunga lastbilar

Lastbilar och bussar står för ungefär en fjärdedel av vägtransporternas samlade koldioxidutsläpp, vilket motsvarar ungefär 6 % av EU:s totala CO2-utsläpp. För att reducera dessa utsläpp föreslog EU-kommissionen den 17 maj 2018 en koldioxidstandard för tunga fordon. Baserat på en typisk lastbil 2019 är målsättningen att nya lastbilar genom främst energieffektivisering ska:

  • reducera CO2-utsläpp med 15 % till 2025
  • reducera CO2-utsläpp med åtminstone 30 % till 2030

Totalt förväntas den nya lagstiftningen minska utsläppen med ungefär 54 miljoner ton CO2 under perioden 2020 till 2030, vilket motsvarar Sveriges samlade årliga utsläpp. Förslaget är en del av EU-kommissionens tredje mobilitetspaket och kompletterande program inkluderar: “Certification Regulation, Monitoring and Reporting Regulation, EU type-approval system, Eurovignette Directive, Fuel Quality Directive, Clean Vehicles Directive, Directive on maximum authorised weights and dimensions and Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure”.

Den första lanseringen omfattar stora lastbilar vilka står för ca 65 % till 70 % av de totala CO2-utsläppen från tunga fordon. 2022 ska lagstiftningen utvidgas och då även omfatta mindre lastbilar och bussar.

Förslaget inkluderar även ett incitamentsprogram för en snabbare introduktion av noll-, och lågemissionsfordon. Idag är ungefär 98 % av samtliga lastbilar i EU helt beroende av diesel samtidigt som nästan samtliga tillverkare annonserat planer för for fordon med noll utsläpp. EU-kommissionen föreslår därför stöd till dessa tekniker genom ett incitamentsprogram med s.k. superkrediter.

Effekten av tillverkares åtgärder ska utvärderas i “Vehicle Energy Consumption Calculation Tool” (VECTO), inom ramen för regelverk avseende fordonscertifiering. Tillverkare kommer att vara skyldiga att fastställa CO2-utsläpp för nya lastbilar med en bruttovikt över 7.5 ton.

Läs mer

Källa: EU-kommissionen

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: