Nyhetsarkiv

FN-beslut om historisk utfasning av HFC minskar klimatutsläppen

2016-10-15

Den 15 oktober enades ca 200 länder i Kigali om ett tillägg till Montrealprotokollet att fasa ut fluorerande växthusgaser (HFC) som används som köldmedia i kyl- och värmeanläggningar. Åtgärden beskrivs som den enskilt viktigaste åtgärden för att begränsa klimatpåverkan. HFC introducerades som ett köldmedium utan ozonnedbrytande effekt, men som tyvärr har en stor klimatpåverkande effekt […]

Källa: Climate change news

Tyskland vill förbjuda förbränningsmotorn i personbilar

2016-10-09

Det tyska Förbundsrådet som är landets högsta lagstiftande organ och representerar samtliga 16 delstater har röstat igenom en resolution som endast tillåter fordon med nollutsläpp från och med 2030. Beslutet har ingen direkt och praktisk betydelse då typgodkännande beslutas av EU, men denna inriktning av Tyskland kan komma att påverka EU:s lagstiftning i denna riktning […]

Källa: Der Spiegel

Parisavtalet otillräckligt

2016-06-30

Enligt en ny studie kommer målsättningen om en maximal temperaturökning på 2 grader inte kunna hållas med nuvarande nationella klimatmål. Enligt studien hamnar temperaturökning snarare på 2,6 till 3,1 grader. Läs mer

Källa: Klimataktuellt

Godstransporter i rörpostliknande system

2016-06-27

2013 lanserade Elon Musk idén om en ”hyperloop” som kan liknas vid ett rörpostsystem för att transportera gods och människor i hastigheter upp mot 1000 km/h. Idén bygger på rör utan luft där kapslar kan färdas utan luftmotstånd. Musks idéer har initierat olika projekt som nu ska försöka omsätta visionerna till praktisk tillämpning. Ett sådant […]

Källa: Dagens Industri

Världens första elektrifierade motorväg

2016-06-05

Den 22 juni invigs världens första elväg på mororväg E16. Överföringen av el sker med konduktiv teknik och kommer att fungera som en testanläggning fram till december 2017. Med denna teknik tillsammans med grön el kan lastbilar drivas med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Läs mer

Källa: Scania

Koldioxidnivån i atmosfären på väg mot 400 ppm

2016-06-03

De globala koncentrationerna av koldioxid i atmosfären är på väg mot det kritiska tröskelvärdet 400 ppm vilket sannolikt innebär att det inte kommer att sjunka igen under denna nivå. Läs mer  

Källa: The Guardian

Luftföroreningarna i städer ökar

2016-05-13

Enligt WHO:s databas är ungefär 80 % av alla människor som bor i städer exponerade för en luftkvalitet som överskrider WHO:s rekommenderade riktvärden. Sammanställningen visar att dessa riktvärden överskrids i 98 % av alla städer i låg- och medelinkomstländer med fler än 100 000 invånare medan det i höginkomstregioner överskrids i 56 % av städerna. […]

Källa: WHO

Mätning, redovisning och verifiering av sjöfartens utsläpp av koldioxid

2016-05-02

I EU pågår ett omfattande arbete för att utveckla och etablera ett system som ska säkerställa att sjöfartens utsläpp av koldioxid sammanställs och redovisas på ett uniformt sätt. Arbetet benämns som MRV (monitoring, reporting and verification) där sjöfartens utsläpp av koldioxid ska rapporteras från och med 2018 för de fartyg som anlöper EU:s hamnar. Utmaningarna […]

Källa: IMO, Aktuell Hållbarhet

Energirelaterade utsläpp av koldioxid planar ut

2016-03-24

Enligt analyser av Internationella energiorganet (IEA) har de energirelaterade koldioxidutsläppen i världen planat ut på samma nivå för andra året i rad tack vare ett ökat användande av  förnybar energi. De preliminära underlagen bekräftar fjolårets nyhet om globalt utplananade utsläpp av koldioxid. Enligt IEA tyder detta på en ”decoupling” av växthusgasutsläpp och ekonomisk tillväxt. 2015 […]

Källa: IEA

Elektrisk självkörande robot för hemleverans

2016-03-15

Nu lanseras en självkörande robot som kan transportera hem varor till dörren. Roboten färdas i 6,5 km i timmen och lastar 9 kg. Målsättningen är att stödja den växande e-handeln med en billig leveranslösning till konsument. Roboten ska lösa den sista länken från utlämningsställe hem till dörren, vilket ofta är den dyraste delen av transporten. […]

Källa: Conlogic 20160315

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.