Nyhetsarkiv

Luftföroreningarna i städer ökar

2016-05-13

Enligt WHO:s databas är ungefär 80 % av alla människor som bor i städer exponerade för en luftkvalitet som överskrider WHO:s rekommenderade riktvärden. Sammanställningen visar att dessa riktvärden överskrids i 98 % av alla städer i låg- och medelinkomstländer med fler än 100 000 invånare medan det i höginkomstregioner överskrids i 56 % av städerna. […]

Källa: WHO

Mätning, redovisning och verifiering av sjöfartens utsläpp av koldioxid

2016-05-02

I EU pågår ett omfattande arbete för att utveckla och etablera ett system som ska säkerställa att sjöfartens utsläpp av koldioxid sammanställs och redovisas på ett uniformt sätt. Arbetet benämns som MRV (monitoring, reporting and verification) där sjöfartens utsläpp av koldioxid ska rapporteras från och med 2018 för de fartyg som anlöper EU:s hamnar. Utmaningarna […]

Källa: IMO, Aktuell Hållbarhet

Energirelaterade utsläpp av koldioxid planar ut

2016-03-24

Enligt analyser av Internationella energiorganet (IEA) har de energirelaterade koldioxidutsläppen i världen planat ut på samma nivå för andra året i rad tack vare ett ökat användande av  förnybar energi. De preliminära underlagen bekräftar fjolårets nyhet om globalt utplananade utsläpp av koldioxid. Enligt IEA tyder detta på en ”decoupling” av växthusgasutsläpp och ekonomisk tillväxt. 2015 […]

Källa: IEA

Elektrisk självkörande robot för hemleverans

2016-03-15

Nu lanseras en självkörande robot som kan transportera hem varor till dörren. Roboten färdas i 6,5 km i timmen och lastar 9 kg. Målsättningen är att stödja den växande e-handeln med en billig leveranslösning till konsument. Roboten ska lösa den sista länken från utlämningsställe hem till dörren, vilket ofta är den dyraste delen av transporten. […]

Källa: Conlogic 20160315

Analys – Flyget i fokus

2016-03-11

Det finns idag ett växande krav på att minska flygets miljö- och klimatpåverkan bland annat beroende på att flygets växthusgasutsläpp inte omfattas av klimatavtalet som slöts i Paris. Detta har väkt krav på branschens egna klimatåtgärder, men frågorna är inte enkla och innehåller en mångfald av motstående förutsättningar och krav. Den grundläggande utmaningen är ökningen […]

Källa: Conlogic 20160310

Super truck II

2016-03-02

För att driva på lastbilstillverkarna har energidepartementet i USA lanserat sitt initiativ Super truck II, som syftar till att förbättra effektiviteten i lastbilar med mer än 100 % i jämförelse med den mest energieffektiva dragbilen och semitrailern från 2009. Läs mer

Källa: CCJ 20160302

Laguppdatering

2016-01-28

Sammanställningen av rutiner och svensk lagstiftning är nu uppdaterad. Ändringar redovisas i förändringslog.

Källa: Conlogic

Airbus lanserar nytt bränslesnålt plan

2016-01-27

Airbus lanserar nya A320Neo som är en utveckling av A320. Med nya motorer och ny utformning av vingar minskar bränsleförbrukningen per säte med 20 procent. Även bullernivåer reduceras.

Källa: SVD 2016-01-27

Måttlig oro för klimat- och miljörisker

2016-01-20

Enligt en ”CEO survey” som utfördes av PwC inför World economic forum i Davos anses klimat- och miljöhot minst allvarliga av 11 risker. Värre hot bedöms vara regelkrångel, geopolitisk instabilitet samt osäkra växelkurser. Läs mer

Källa: Miljörapporten 20 januari 2016

Obligatorisk hållbarhetsredovisning inom EU

2016-01-19

EU-kommissionen har öppnat en öppen konsultation kring direktivet om obligatorisk hållbarhetsredovisning för företag inom EU. Konsultationen sträcker sig fram till den 15 april i år. Under året ska EU:s medlemsländer implementera direktivet i nationell lagstiftning. Läs mer

Källa: Miljörapporten 20160119

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.