Perspektiv på ett globalt införande av biodrivmedel

För närvarande håller vi på att sammanställa bästa kända kunskaper om biodrivmedel. Arbetet är mödosamt samt under konstant förändring. Målet är att producera en tillförlitlig och enkelt beskriven sammanställning. Redovisningen kommer i sinom tid men behöver fortsatt några veckors arbete. Sammanställningen kommer även att behöva löpande uppdateringar framöver. Till dess att sammanställningen är färdigställd, delar vi gärna med oss av underlag som vi för närvarande bearbetar, som inte nödvändigtvis kommer att ingå i den slutliga sammanställningen men som ändå ger relevanta perspektiv.

I den kommande uppdateringen av Förnybarhetsdirektivet (Renewable Energy Directive) som föreslås av EU-kommissionen ska drivmedel baserade på grödor fasas ut helt från och med 2020. 2030 tillåts 3,2 % och några år efter 2030 ska första generationen av biodrivmedel vara helt utfasade. Kommissionen föreskår vidare att avancerade drivmedel ska öka sin andel från nuvarande 1,5 % till 6,8 % 2030.

Enligt IEA (International Energy Agency), stod biodrivmedel för 1.6 mboe (million barrels of oil equivalents) år 2015. “Renewable Fuels Association” rapporterade att den globala produktionen av etanol var 97,2 millioner m3 (Mm3) där USA producerade 58 % (56 Mm3) Brasilien producerade 26.8 Mm3 (28%) dvs. 85% totalt av all etanol som används som fordonsbränsle.

Den globala produktionen av FAME 2015 var 23.7 Mm3. USA producerade 4.8 Mm3 (20 %). Den näst största producenten var Brasilien med 4.1 Mm3 (17 %). Den globala produktionen 2015 av HVO var 5 Mm3.  Total producerades 126 Mm3 biodrivmedel i världen 2015.

Källa: SPBI Branschfakta 2017

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: