Volvo lanserar ett elektriskt självkörande dragfordon

Nyligen presenterade Volvo sin nya produkt Vera, en självkörande och uppkopplad elektrisk dragbil. Dess tillämpning är tänkt för logistikcentra där transporter av enhetliga lastbärare sker ofta och på korta avstånd. Fordonen kan lokalisera sin position på centimetern när, analysera vad som händer i trafiken runt omkring och därefter respondera med hög precision. Varje fordon färdas i låg hastighet för att säkerställa hög trafiksäkerhet. Fordonen är helelektriska vilket minimerar buller och utsläpp till luft. Läs mer

Källa: Volvo

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: