Scania testar eldrift med elförsörjning från bränslecell och vätgas

Tillsammans med Renova utvecklar Scania en eldriven lastbil som försörjs med el från bränsleceller som drivs med väte. Projektet sker i samverkan med KTH och Energimyndigheten. Scania utvecklar samtidigt fyra distributionsfordon för norska livsmedelsgrossisten Asko med en räckvidd på 500 km baserat på denna teknik.

Läs mer

Källa: Ny Teknik

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: