Brist på kobolt hindrar utvecklingen av elbilar

En ny rapport från EU-kommissionen påtalar den brist på kobolt som uppstår som en konsekvens av ett ökat intresse för litiumbatterier på grund av allt fler eldrivna bilar. Enligt rapporten beräknas den globala efterfrågan av kobolt överstiga tillgången redan 2020 med 8 000 ton. Underskottet kommer sedan fortsätta växa till 64 000 ton fram till 2030.

Läs hela rapporten

Källa: JRC

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: