Vätgas inom väg- och tågtrafik

Elektrifieringen av väg- och järnvägstrafik söker nu nya lösningar med stöd av bränsleceller ombord som kan leverera el till fordonens elmotorer utan utsläpp av luftföroreningar eller klimatpåverkande gaser. Den största utmaningen är att utveckla en tillräckligt energieffektiv framdrivning i ett livscykelperspektiv när produktion, distribution och lagring av vätgas inkluderas. Det finns givetvis även många utmaningar med bränsleceller och bränsletankar i fordonet med bland annat vibrationer och säkerhet. Uppenbarligen verkar emellertid tilltron till denna lösning öka eftersom flera konkreta studier och pilotförsök nu lanseras:

  • Inlandsbanan som sträcker sig från Kristinehamn till Gällivare trafikeras idag med diesellok men har nu lanserat målsättningen att gå över till elektrifierade tåg som drivs med vätgas och bränsleceller. Elektrifiering av banan har länge varit en målsättning som varit svår att få politiskt gehör för och nu lanseras en alternativ strategi för eldrivna tåg på banan. Idéerna kommer från tyska Niedersachsen där tågmodellen Coradia iLint från Alstom används som lok. Loket tankas med vätgas vid en mobil tankstation. Tåget kan ta 300 passagerare och köra 80 mil på full tank i en hastighet upp till 140 km/h.
  • Scania håller på att ta fram en renhållningslastbil till Renova i Göteborg och fyra distributionslastbilar till norska dagligvaruleverantören Asko som drivs med bränsleceller och vätgas. I dessa lastbilar blir drivlinan fullt ut elektrifierad. 2020 kommer renhållningsbilen att levereras till Renova i Göteborg för integration av bränslecellssystem och vätgastankar. Fordonet är på 27 ton. Svenska Powercell levererar bränslecellssystemet med en effekt på 100 kW. I bilen finns också 56 kWh litiumjonsbatterier. Fordonets elmotor levererar en kontinuerlig effekt på 210 kW. Vätgasen lagras vid 350 bar i tankar placerade bakom hytten. 33 kilo vätgas ger en räckvidd på cirka 400-500 kilometer. Renhållningsfordon i städer har körs betydligt kortare sträckor men fordonet behöver energi för att driva aggregat. Förutom nollemissioner är fördelen med elektrisk drift att fordonen blir tystare.
  • Amerikanska Nikola motor company, som utvecklar lastbilar för eldrift och bränsleceller har nyligen ingått ett partnerskap med Iveco. I detta samarbete ska Nikola Tre produceras i Ivecos fabrik i tyska Ulm. Målet är långdistanstransport med nollutsläpp Nu investeras 40 miljoner euro för att uppgradera tillverkningsanläggningen, för produktionsstart i början av 2021. Senare under året ska man kunna leverera de första exemplaren av Nikola Tre. Till en början försörjs elmotorn med elkraftft från batterier. Bränslecellsversionen kommer att testas i det EU-finansierade H2Haul-projektet under 2021 och beräknas lanseras under 2023.
Källa: Vätgas Sverige, Scania samt Transportnet

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: