Tillbaka på Conlogic

Sedan den 1 januari till den 6 september 2019 har Magnus Swahn varit anställd på Trafikverket för att leda Regeringsuppdraget Horisontella samarbeten och öppna data. Under samma period har Magnus även färdigställt FOI-projektet Verksamhetsbaserad godsdata. Delrapport för Regeringsuppdrag samt FOI-rapport finns tillgängliga enligt länkar nedan. Magnus har även bidragit i utvärderingen av sjöfartens ansökningar för Ekobonus som skedde i slutet av 2018. Magnus återgår nu till konsultverksamheten inom Conlogic och kommer bland annat utgöra verksamhetsledare för Nätverket för Transporter och Miljön.

Delrapport från Regeringsuppdrag om horisontella samarbeten och öppna data

FOI-rapport om verksamhetsbaserade godsdata

Källa: Conlogic

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: