Nyhetsarkiv

Säkerhet i sjö- och hamnverksamhet

2003-03-07

IMO har beslutat om tillägg till SOLAS XI och ISPS-koden som innebär nya krav på säkerhetsåtgärder i sjö- och hamnverksamheter. Kraven är inarbetade i en ny lagstiftning som kommissionen presenterar i mars. Tilläggen är unika eftersom de inte som tidigare bara gäller verksamhet till sjöss utan nu också verksamhet i hamnar. Viktigt är att de […]

Källa: Sveriges Transportindustriförbund

EU kommissionen och trängselavgifter

2003-02-07

Under det närmaste halvåret kommer kommissionen att lägga fram förslag till ett ramdirektiv om metoden för att fastställa vägavgifter. Samtidigt har Tyskland redan beslutat om att införa ett vägavgiftssystem för kommersiella fordon från och med den 31 augusti 2003 och Österrike inför motorvägsavgifter från 1 januari 2004. London införde trafikavgifter i city den 17 februari. […]

Källa: Sveriges Transportindustriförbundet

Järnvägens godsmarknad avregleras 2006

2003-01-20

EU-parlamentet antog den 14 januari kommissionens förslag till det andra järnvägspaketet som innebär fullständig avreglering av gods- och passagerar­trafiken på det europeiska järnvägsnätet från 1 januari 2006.

Källa: Sveriges Transportindustriförbundet

Nya krav på brandsläckare vid farligt gods transport

2003-01-15

Från 1 juli 2003 måste följande tilläggsutrustning finnas i fordon som tas i bruk och transporterar farligt gods över "värdeberäknad mängd". Den kompletta regeltexten återfinns i räddningsverkets föreskrift ADR-S, paragraf 1.6.5.6 och 8.1.4.

Källa: Sveriges Transportindústriförbundet

Hybridfordon

2003-01-10

Vid bilmässan i Detroit presenterades flera nya hybriddrivna bilar av amerikanska och japanska tillverkare. Både Ford och General Motors tar också i år upp tillverkning av hybriddrivna lastbilar. Efterfrågan har ökat i USA framförallt efter så kallade lätta hybrider där en mindre elmotor griper in vid acceleration. Tekniken minskar bensinförbrukningen med upp till tjugo procent.

Källa: Miljörapporten

25,25 meters fordon

2002-12-10

European Shippers´ Council och Svenskt Näringsliv anordnade i början av december ett seminarium i Bryssel om långväga transporter under medverkan av svenska TFK, Institutet för transportforskning, som presenterade sin utredning om fördelarna med 25,25 m lastfordon.

Källa: Sveriges TRansportindustriförbund

Vårt erbjudande

Conlogic är ett företag med två affärsområden:

Alla har sin bas i vårt kärnvärde ”Creative Progress”. Det innebär att vi eftersträvar ett samarbetsklimat baserat på tillit, stabilitet och ansvar som därmed lämnar utrymme för nytänkande. Detta gör det möjligt för oss att skapa nya kreativa lösningar som leder till reella framsteg i de erbjudande vi levererar till våra kunder.

Närheten och dialogen med våra kunder tillsammans med våra egna idéer är de viktigaste framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vi försöker därför alltid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål med beaktande av vårt eget kärnvärde.

Kom med ombord så kan vi skapa framtidens lösningar tillsammans.