Sustainable Logistics Management

Sustainable Logistics Management är en konsultverksamhet inom området hållbar logistik. Med hållbar logistik menar vi:

Logistik som når eller eftersträvar förbättrade ekonomiska och miljömässiga prestanda samt tar ett socialt ansvar. För ett företag verksamma inom logistikområdet innebär det att erbjuda rätt tjänster med bra kvalitet, minimera miljöpåverkan och aktivt reducera riskerna för olyckor samt att tillvarata och utveckla mänskliga värden i och utanför företaget.

Konsulttjänster

Våra tjänster utgör stöd för att utveckla mer hållbar logistik. Tjänsterna erbjuds med vanlig arvodering per timme. Kunderna är företag verksamma inom transportlogistik, handel, industri samt myndigheter.

Webtjänster

Vi förkortar våra webtjänster som Suloma, vilket är en standardiserad modell av våra konsulttjänster. Målsättningen med denna tjänst är att möjliggöra ett aktivt arbete för en hållbar logistik även inom mindre företag. Erbjudandet sker genom olika moduler som abonneras av kunden till en fast kostnad per år. Kunden erhåller ett användarnamn och lösenord. Våra E-tjänster är:

Allmänna tjänster
Omvärldsbevakning i form av nyheter

Svensk miljölagstiftning
En tjänst som omfattar transportverksamhet i Sverige

 

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: