Beställ böcker

Transportlogistik och miljö
En översikt 2018
91-631-9744-8
159  kr (150 kr exkl. moms)

Fakturaadress

Leveransadress

↓ Använd fakturaadressen som leveransadress ↓
* markerar en obligatorisk uppgift

Vårt erbjudande

Våra erbjudanden bygger på vår vision om en verksamhet baserad på ”Creative Progress”. Med ansvar om genomförande försöker vi stimulera innovativt tänkande och utveckla nya idéer som leder till reella och mätbara framsteg i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Conlogic erbjuder rådgivande tjänster genom: