Medarbetare

Magnus Swahn

Tidigare mångårig erfarenhet är från ASG samt Green Cargo. Magnus har arbetat brett inom transportlogistikområdet med bland annat IT-frågor, marknad, produktion, miljö, kvalitet och säkerhet, vilket kan sammanfattas med hållbar logistik.

Områden:
– Sustainability Management
– Sustainable Logistics Management
– Survey Services


Thomas Näreskog

Mångårig erfarenhet av IT-stöd för transportföretag.

Områden:
– Sustainability Management
– Survey Services


Caroline Möller

Arbetar med uppdatering och utveckling av våra tjänster kring miljöjuridik för transportlogistik.

Områden:

– Sustainable Logistics Management


 


Caroline Eriksson (deltid)

Områden:
– Ekonomi

Our offer

Our offers have their basis in our vision of a working culture based on ” Creative Progress”. Through  implementation committment and responsibility we try to stimulate innovative thinking and create new ideas that lead to real and tangible progress in the solutions we deliver to our customers.

Conlogic offers consultative services through: